Den är inte djup, men varm och skön, den här poolen!

Kommentarer